Limmud ירושלים - עתונות

ירושלים נט: פסטיבל Limmud ירושלים בבירה.

לא אקטואלי - השורה של עדי ארבל / מקור ראשון: אש התורה מציון "בשנת 1980 החליטו מספר יהודים בריטים לייסד אירוע קהילתי חוויתי על בסיס התרבות היהודית לגווניה אשר יהיה מנוהל כולו על ידי מתנדבים שמעצבים את אופיו ככל העולה על רוחם. כך קם לו פסטיבל 'לימוד' אנגליה שזכה לפופולריות עצומה והתפשט כבר על פני יותר מ-60 קהילות ברחבי העולם. באיחור של אלפיים שנה, ייערך ביום חמישי הקרוב, ל"ג בעומר, 'לימוד ירושלים' הראשון בו ישתתפו רבנים, אמנים, משוררים, חוקרים ואנשי רוח מכל המינים, הזרמים, הסוגים והסוגות. המיקום של האירוע אינו מקרי: במרכז הרצל החדש שנבנה בלב הר הזיכרון הלאומי. על מנת להבטיח את מקומכם, מומלץ להירשם מראש."

אסף זידרמן, ynet הסעודה האחרונה: או שנאכל ביחד, או שניפרד "בבסיס הריחוק בין דתיים לחילונים עומדת סוגיית הכשרות. כל עוד דתיים לא יאכלו אצל חילונים, נמשיך לאכול זה את זה. אז מה אפשר לעשות? למשל, להתחיל לבדוק האם ההחמרות בכשרות הכלים עוד רלוונטיות"

מאמר על לימוד UK נס גדול היה שם מאת ג'קי לוי ב"ישראל היום"

כתבה על לימוד LA מאת ליאור קמינצקי ב"ידיעות אמריקה"

ויש עוד באנגלית.


נא לשלוח הצעות לקישורים למאמרים נוספים אל webmaster@limmudjerusalem.org.il.


Limmud ירושלים הוא חלק ממשפחת Limmud בינלאומי
Limmud International logo